Zaburzenia sensoryczne: przyczyny, objawy, diagnoza i strategie radzenia sobie

Redakcja

18 kwietnia, 2024

Zaburzenia sensoryczne to problem, który dotyka wiele osób na całym świecie. Dziś omówimy przyczyny, objawy, diagnozę oraz strategie radzenia sobie z tymi zaburzeniami.

Czym są zaburzenia sensoryczne?

Podstawowe informacje na temat zaburzeń sensorycznych, ich charakterystyki i znaczenia są kluczowe dla zrozumienia tego zjawiska. Zaburzenia sensoryczne dotyczą problemów z przetwarzaniem informacji zmysłowych, które wpływają na codzienne funkcjonowanie osoby dotkniętej tymi zaburzeniami.

Definicja i rodzaje zaburzeń sensorycznych

Zaburzenia sensoryczne to nieprawidłowości w przetwarzaniu bodźców zmysłowych przez mózg, co prowadzi do trudności w odbiorze i reagowaniu na informacje z otoczenia. Istnieje kilka rodzajów zaburzeń sensorycznych, które można podzielić na trzy główne kategorie:

 1. Modulacja sensoryczna – problemy z regulacją natężenia bodźców zmysłowych, co może prowadzić do nadwrażliwości lub niedowrażliwości na bodźce;
 2. Dyskryminacja sensoryczna – trudności w rozróżnianiu i interpretacji bodźców zmysłowych, co może skutkować problemami z koordynacją ruchową, orientacją przestrzenną czy rozpoznawaniem dźwięków;
 3. Integracja sensoryczna – problemy z łączeniem informacji z różnych zmysłów, co utrudnia wykonywanie złożonych czynności wymagających współpracy kilku zmysłów.

Jak zaburzenia sensoryczne wpływają na życie codzienne?

Wpływ na życie codzienne osób z zaburzeniami sensorycznymi może być znaczący i różnorodny. Przykłady z życia obejmują:

 • Trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji społecznych, wynikające z problemów z komunikacją niewerbalną, czytaniem emocji czy reagowaniem na sygnały społeczne;
 • Problemy z nauką i koncentracją, spowodowane trudnościami w przetwarzaniu informacji słuchowych, wzrokowych czy dotykowych;
 • Zaburzenia snu, wynikające z nadwrażliwości na bodźce takie jak dźwięki, światło czy dotyk;
 • Trudności z wykonywaniem codziennych czynności, takich jak ubieranie się, jedzenie czy utrzymanie higieny, spowodowane problemami z koordynacją ruchową, orientacją przestrzenną czy rozpoznawaniem dźwięków.

Warto zaznaczyć, że zaburzenia sensoryczne mogą występować w różnym stopniu nasilenia i w różnych kombinacjach, co sprawia, że każda osoba z tymi zaburzeniami może doświadczać innych trudności i potrzebować indywidualnego podejścia w terapii oraz wsparciu w życiu codziennym.

Przyczyny zaburzeń sensorycznych

Rozważając przyczyny zaburzeń sensorycznych, warto zwrócić uwagę na dwa główne aspekty: genetykę oraz czynniki środowiskowe. Oba te elementy mogą wpływać na rozwój zaburzeń sensorycznych, choć w różnym stopniu i w różnych kombinacjach.

Genetyka a zaburzenia sensoryczne

Badania naukowe wskazują, że genetyka może odgrywać istotną rolę w rozwoju zaburzeń sensorycznych. Niektóre zaburzenia, takie jak zespół Aspergera czy autyzm, mają silne podłoże genetyczne i często wiążą się z występowaniem zaburzeń sensorycznych. Chociaż nie wszystkie osoby z zaburzeniami sensorycznymi mają jednocześnie zaburzenia ze spektrum autyzmu, to jednak istnieje pewne pokrewieństwo między tymi dwoma grupami zaburzeń.

Warto zaznaczyć, że genetyka nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na rozwój zaburzeń sensorycznych. W niektórych przypadkach zaburzenia te mogą wystąpić bez wyraźnego powiązania z innymi zaburzeniami czy predyspozycjami genetycznymi.

Czynniki środowiskowe wpływające na zaburzenia sensoryczne

Oprócz genetyki, na rozwój zaburzeń sensorycznych mogą wpływać również różne czynniki środowiskowe. Należy do nich między innymi:

 • Ekspozycja na toksyny środowiskowe, takie jak metale ciężkie czy pestycydy, które mogą wpływać na rozwój mózgu i funkcjonowanie układu nerwowego;
 • Infekcje wirusowe lub bakteryjne w okresie prenatalnym, które mogą prowadzić do uszkodzeń mózgu płodu;
 • Stres i traumy doświadczane przez matkę w czasie ciąży, które mogą wpływać na rozwój dziecka, w tym na funkcjonowanie jego układu nerwowego;
 • Niedobory żywieniowe, które mogą wpływać na prawidłowy rozwój mózgu i układu nerwowego.

Warto podkreślić, że wpływ czynników środowiskowych na rozwój zaburzeń sensorycznych może być różnorodny i zależeć od indywidualnych predyspozycji danej osoby. W niektórych przypadkach zaburzenia te mogą być wynikiem interakcji między genetyką a czynnikami środowiskowymi, co sprawia, że identyfikacja konkretnych przyczyn może być trudna.

Objawy i diagnoza zaburzeń sensorycznych

Objawy zaburzeń sensorycznych mogą być różnorodne i zależeć od indywidualnych predyspozycji danej osoby. Warto zatem poznać najbardziej charakterystyczne objawy, które mogą wskazywać na zaburzenia sensoryczne, oraz proces diagnozy tego typu zaburzeń.

Jak rozpoznać zaburzenia sensoryczne?

Identyfikacja objawów zaburzeń sensorycznych może być kluczowa dla wczesnego rozpoznania i podjęcia odpowiednich działań terapeutycznych. Oto niektóre z najbardziej charakterystycznych objawów, które mogą wskazywać na zaburzenia sensoryczne:

 • Nadwrażliwość na bodźce sensoryczne, takie jak dźwięki, zapachy, smaki, dotyk czy światło;
 • Unikanie lub wycofywanie się z sytuacji, w których występują intensywne bodźce sensoryczne;
 • Trudności z utrzymaniem równowagi, koordynacją ruchową czy orientacją przestrzenną;
 • Problemy z koncentracją, uwagą czy pamięcią;
 • Zachowania samostymulujące, takie jak machanie rękami, kołysanie się czy trzepotanie palcami;
 • Trudności z przystosowaniem się do zmian w otoczeniu czy rutynie.

Jeśli zauważysz u siebie lub u bliskiej osoby występowanie powyższych objawów, warto skonsultować się z lekarzem lub specjalistą, który pomoże ocenić sytuację i ewentualnie skierować na dalsze badania.

Proces diagnozy zaburzeń sensorycznych

Diagnoza zaburzeń sensorycznych opiera się na szczegółowej ocenie objawów oraz funkcjonowania osoby, która może mieć tego typu zaburzenia. Proces ten może obejmować:

 • Wywiad z osobą dotkniętą zaburzeniami oraz jej rodziną, mający na celu zebranie informacji na temat objawów, historii rozwoju, funkcjonowania w różnych obszarach życia oraz ewentualnych czynników ryzyka;
 • Obserwację zachowań i reakcji na bodźce sensoryczne;
 • Przeprowadzenie testów i ocen psychologicznych, mających na celu ocenę funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego;
 • W niektórych przypadkach, konsultacje z innymi specjalistami, takimi jak neurolog, psychiatra czy terapeuta zajęciowy, w celu uzyskania dodatkowych informacji i opinii.

Warto podkreślić, że proces diagnozy zaburzeń sensorycznych może być złożony i wymagać czasu, aby uzyskać pełny obraz sytuacji. Ważne jest jednak, aby nie zwlekać z konsultacją lekarską, gdyż wczesne rozpoznanie i podjęcie odpowiednich działań terapeutycznych może znacznie poprawić jakość życia osoby dotkniętej zaburzeniami sensorycznymi.

Terapia i strategie radzenia sobie z zaburzeniami sensorycznymi

Wspieranie osób z zaburzeniami sensorycznymi może obejmować różne formy terapii oraz strategie radzenia sobie z tymi zaburzeniami w codziennym życiu. W tej sekcji omówimy dostępne metody terapeutyczne oraz praktyczne porady, które mogą pomóc w radzeniu sobie z zaburzeniami sensorycznymi na co dzień.

Metody terapeutyczne stosowane w zaburzeniach sensorycznych

W leczeniu zaburzeń sensorycznych stosuje się różne metody terapeutyczne, które mają na celu poprawę funkcjonowania osoby dotkniętej tymi zaburzeniami. Oto niektóre z nich:

 • Terapia integracji sensorycznej – metoda mająca na celu poprawę przetwarzania bodźców sensorycznych przez układ nerwowy, co może prowadzić do lepszego funkcjonowania w codziennym życiu;
 • Terapia zajęciowa – terapia mająca na celu rozwijanie umiejętności niezbędnych do wykonywania codziennych czynności, takich jak jedzenie, ubieranie się czy komunikacja;
 • Terapia mowy i języka – terapia mająca na celu poprawę komunikacji werbalnej i niewerbalnej, co może być szczególnie ważne dla osób z zaburzeniami sensorycznymi, które mają trudności z wyrażaniem swoich potrzeb i uczuć;
 • Terapia behawioralna – terapia mająca na celu zmianę niepożądanych zachowań związanych z zaburzeniami sensorycznymi, takich jak unikanie bodźców czy samostymulacja;
 • Terapia psychologiczna – terapia mająca na celu poprawę zdolności radzenia sobie ze stresem, lękiem czy innymi emocjami związanymi z zaburzeniami sensorycznymi.

Wybór odpowiedniej metody terapeutycznej zależy od indywidualnych potrzeb osoby z zaburzeniami sensorycznymi oraz od rodzaju i nasilenia objawów.

Strategie radzenia sobie z zaburzeniami sensorycznymi na co dzień

Oprócz terapii, istnieje wiele praktycznych strategii radzenia sobie z zaburzeniami sensorycznymi, które mogą pomóc w codziennym życiu. Oto niektóre z nich:

 • Stworzenie spersonalizowanego planu radzenia sobie – opracowanie indywidualnego planu, który uwzględnia specyficzne potrzeby i trudności osoby z zaburzeniami sensorycznymi, może pomóc w lepszym radzeniu sobie z tymi zaburzeniami;
 • Unikanie przeciążenia sensorycznego – osoba z zaburzeniami sensorycznymi może próbować unikać sytuacji, które prowadzą do przeciążenia sensorycznego, na przykład poprzez noszenie słuchawek z redukcją hałasu czy korzystanie z okularów przeciwsłonecznych;
 • Stosowanie technik relaksacyjnych – techniki takie jak głębokie oddychanie, medytacja czy joga mogą pomóc w radzeniu sobie ze stresem i lękiem związanym z zaburzeniami sensorycznymi;
 • Utrzymywanie rutyny – osoba z zaburzeniami sensorycznymi może lepiej radzić sobie z tymi zaburzeniami, gdy ma ustaloną rutynę, która pomaga w przewidywaniu i kontrolowaniu bodźców sensorycznych;
 • Poszukiwanie wsparcia – osoba z zaburzeniami sensorycznymi może korzystać z wsparcia rodziny, przyjaciół czy specjalistów, którzy mogą pomóc w radzeniu sobie z tymi zaburzeniami.

Stosowanie tych strategii może pomóc osobom z zaburzeniami sensorycznymi w lepszym radzeniu sobie z tymi zaburzeniami oraz w poprawie jakości życia.

Wsparcie dla osób z zaburzeniami sensorycznymi

Osoby z zaburzeniami sensorycznymi często potrzebują wsparcia, aby lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. W tej sekcji omówimy dostępne zasoby i wsparcie dla osób z zaburzeniami sensorycznymi, w tym strategie komunikacji i wsparcia oraz przegląd organizacji oferujących pomoc.

Jak pomóc osobie z zaburzeniami sensorycznymi?

Wspieranie osoby z zaburzeniami sensorycznymi może obejmować różne działania, które pomagają w lepszym radzeniu sobie z tymi zaburzeniami. Oto kilka porad, które mogą być pomocne:

 • Empatia i zrozumienie – staraj się zrozumieć, jak osoba z zaburzeniami sensorycznymi odbiera świat i jakie trudności napotyka;
 • Adaptacja środowiska – dostosuj otoczenie tak, aby zmniejszyć przeciążenie sensoryczne, na przykład poprzez redukcję hałasu czy dostosowanie oświetlenia;
 • Uczenie się strategii komunikacji – naucz się efektywnie komunikować z osobą z zaburzeniami sensorycznymi, uwzględniając jej indywidualne potrzeby i preferencje;
 • Wsparcie emocjonalne – okazuj wsparcie emocjonalne, pomagaj w radzeniu sobie ze stresem i lękiem związanym z zaburzeniami sensorycznymi;
 • Współpraca z terapeutami – współpracuj z terapeutami i specjalistami, którzy pracują z osobą z zaburzeniami sensorycznymi, aby lepiej zrozumieć jej potrzeby i dostosować wsparcie.

Zasoby i organizacje oferujące wsparcie dla osób z zaburzeniami sensorycznymi

Istnieje wiele zasobów i organizacji, które oferują wsparcie dla osób z zaburzeniami sensorycznymi oraz ich rodzin. Oto niektóre z nich:

 • Stowarzyszenia i fundacje – istnieją organizacje, które skupiają się na pomocy osobom z zaburzeniami sensorycznymi, oferując wsparcie, edukację i promowanie świadomości na ten temat;
 • Grupy wsparcia – grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami sensorycznymi oraz ich rodzin mogą pomóc w wymianie doświadczeń, rad i informacji;
 • Poradnictwo – specjaliści, tacy jak psychologowie, terapeuci zajęciowi czy logopedzi, mogą oferować wsparcie dla osób z zaburzeniami sensorycznymi oraz ich rodzin;
 • Materiały edukacyjne – dostępne są różne materiały edukacyjne, takie jak książki, artykuły czy filmy, które pomagają zrozumieć zaburzenia sensoryczne i radzić sobie z nimi;
 • Fora internetowe i blogi – internetowe fora dyskusyjne oraz blogi poświęcone zaburzeniom sensorycznym mogą być źródłem informacji, wsparcia i wymiany doświadczeń.

Korzystanie z tych zasobów i wsparcia może pomóc osobom z zaburzeniami sensorycznymi oraz ich rodzinom w lepszym radzeniu sobie z tymi zaburzeniami oraz w poprawie jakości życia.

Polecane: