Dlaczego fale Schumanna są ważne dla naszego zdrowia?

Pole magnetyczne Ziemi słabnie, gdyżjest zakłócane przez sieci satelitarnej komunikacji GPS, GSM, sieci 4G, 5G, urządzenia wojskowe komunikacyjne i radiolokacyjne. To dla ludzkości ogromny problem, bo osłabienie i zakłócenia fal Schumanna mają ogromny wpływ na pogorszenie  naszego zdrowia i samopoczucia w skali globalnej!

Fale Schumanna to fale elektromagnetyczne o niskich częstotliwościach, które rozchodzą się między powierzchnią ziemi a jonosferą, niezbędne dla wszystkich organizmów żyjących na ziemi do prawidłowej egzystencji i synchronizacji rytmów biologicznych.

Niedobór lub całkowity brak tych fal powoduje:

 • bóle lub zawroty głowy,
 • utratę orientacji w przestrzeni,
 • mdłości,
 • stresy,
 • pojawia się stan przygnębienia, apatii,
 • ogólnego rozbicia psychicznego
 • i inne uciążliwe dolegliwości.

Największą wrażliwość na fale Schumanna wykazuje układ limbiczny, który odpowiedzialny jest za stany emocjonalne takie jak:

 • zadowolenie,
 • przyjemność,
 • strach oraz
 • procesy zapamiętywania i motywacji.

Szczególnie dotyczy to osób przewlekle chorych i ludzi starszych.

Co przeszkadza dziś ludziom w ich odbiorze?

Tło elektromagnetyczne ziemi jest bardzo mocno zanieczyszczone i organizmy mają problem z odbiorem fal Schumanna lub nie odbierają ich wcale. Zakłócenia oraz degradacja fal Schumanna są spowodowane między innymi:

 • występowaniem dziury ozonowej,
 • powszechnym zastosowaniem telefonów komórkowych,
 • odbiorników radiowo-telewizyjnych
 • i elektryczności dla celów przemysłowych lub prywatnych.

Podatni na stres i ludzie mieszkający w rejonach o niskiej aktywności fal Schumanna potrzebują uzupełniać ich brak za pomocą odpowiedniej stymulacji. Aby umożliwić organizmom, a szczególnie ludzkiemu mózgowi prawidłowe działanie, konieczne jest „ładowanie akumulatorów” częstotliwościami fal Schumanna.

Można to czynić i powtarzać, według indywidualnych potrzeb, w czasie godzinnych sesji relaksacyjno-medytacyjnych, które odbywają się w Warszawie zgodnie z grafikiem.

Podczas naszych koncertów, a jesteśmy już doświadczonymi muzykoterapeutami 🙂 , dzięki dźwiękowym dudnieniom różnicowym  na odpowiednio dobranych instrumentach muzycznych, następuje generowanie całego spektrum terapeutycznych częstotliwości, w tym częstotliwości fal Schumanna.

I jak tu nie wybrać się na kolejny nasz koncert, który, nie bez kozery, nazywamy leczniczym!

Chcę zarezerwować miejsce!

Zapraszamy Cię serdecznie! Inwestycja w zdrowie zawsze popłaca!

Asia&Alek